175 років державному дендрологічному парку `Тростянець`

Серія: Флора і фауна, Метал: нейзильбер, Тираж : 45000, Введено в обіг: 15/09/2008

Присвячена унікальній всесвітньо відомій пам`ятці садово-паркової архітектури XIX століття, розташованій у південно-східній частині Чернігівської області. Цю пам`ятку створено завдяки зусиллям і за кошти Івана Михайловича Скоропадського методом штучного формування рельєфу. Унікальні колекції інтродуцентів деревоподібних рослин дендропарку занесені до Державного реєстру наукових об`єктів, що становлять національне надбання України.
На аверсі монети розміщено: праворуч на дзеркальному тлі рельєфне зображення лебедя на воді; ліворуч - дзеркальне зображення лебедя на рельєфному тлі води, над ним - номінал 5/ ГРИВЕНЬ, угорі праворуч - малий Державний Герб України, півколом напис - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (праворуч), унизу - рік карбування монети 2008 та логотип Монетного двору Національного банку України. На реверсі монети на тлі стилізовано зображеного ставку та парку праворуч розміщено скульптурний портрет його засновника та напис під ним ІВАН/ СКОРОПАДСЬКИЙ/ 1804 - 1887, ліворуч - 175/РОКІВ, по колу - напис - ДЕРЖАВНИЙ ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК (ліворуч), `ТРОСТЯНЕЦЬ` (угорі).
Джерело - Національний Банк України

175 років державному дендрологічному парку `Тростянець`

Серія: Флора і фауна, Метал: нейзильбер, Тираж : 45000, Введено в обіг: 15/09/2008

Присвячена унікальній всесвітньо відомій пам`ятці садово-паркової архітектури XIX століття, розташованій у південно-східній частині Чернігівської області. Цю пам`ятку створено завдяки зусиллям і за кошти Івана Михайловича Скоропадського методом штучного формування рельєфу. Унікальні колекції інтродуцентів деревоподібних рослин дендропарку занесені до Державного реєстру наукових об`єктів, що становлять національне надбання України.
На аверсі монети розміщено: праворуч на дзеркальному тлі рельєфне зображення лебедя на воді; ліворуч - дзеркальне зображення лебедя на рельєфному тлі води, над ним - номінал 5/ ГРИВЕНЬ, угорі праворуч - малий Державний Герб України, півколом напис - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (праворуч), унизу - рік карбування монети 2008 та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети на тлі стилізовано зображеного ставку та парку праворуч розміщено скульптурний портрет його засновника та напис під ним ІВАН/ СКОРОПАДСЬКИЙ/ 1804 - 1887, ліворуч - 175/РОКІВ, по колу - напис - ДЕРЖАВНИЙ ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК (ліворуч), `ТРОСТЯНЕЦЬ` (угорі).

[email protected]