Михайло Лисенко

Серія: Видатні особистості України, Метал: нейзильбер, Тираж : 30000, Введено в обіг: 16/10/2006

Присвячена українському скульптору, народному художнику CРСР, академіку Михайлу Григоровичу Лисенку (1906 - 1972), роботи якого прикрашають багато міст України.
На аверсі монети угорі розміщено малий Державний Герб України, під яким напис - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК/ УКРАЇНИ, зображено інструменти скульптора, живописця, графіка на тлі стилізованої палітри. Унизу зазначені написи: ДВІ ГРИВНІ/ 2006 та логотип Монетного двору Національного банку України. На реверсі монети зображено портрет Михайла Лисенка, на тлі якого унизу в два рядки роки життя - 1906 - 1972; угорі півколом напис - МИХАЙЛО ЛИСЕНКО.
Джерело - Національний Банк України

Михайло Лисенко

Серія: Видатні особистості України, Метал: нейзильбер, Тираж : 30000, Введено в обіг: 16/10/2006

Присвячена українському скульптору, народному художнику CРСР, академіку Михайлу Григоровичу Лисенку (1906 - 1972), роботи якого прикрашають багато міст України.
На аверсі монети угорі розміщено малий Державний Герб України, під яким напис - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК/ УКРАЇНИ, зображено інструменти скульптора, живописця, графіка на тлі стилізованої палітри. Унизу зазначені написи: ДВІ ГРИВНІ/ 2006 та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено портрет Михайла Лисенка, на тлі якого унизу в два рядки роки життя - 1906 - 1972; угорі півколом напис - МИХАЙЛО ЛИСЕНКО.

[email protected]