Пам`ятна медаль `100 років Українському вільному університету`

Серія: Сувенірна продукція, Метал: нейзильбер, Тираж : , Введено в обіг: 15/09/2021

Пам’ятна медаль присвячена 100-річному ювілею українського університету, створеного за межами України українською інтелігенцією в еміграції, з українською мовою викладання.
На аверсі медалі на дзеркальному тлі розміщено: угорі – напис УКРАЇНА, під яким рік карбування – 2021; малий Державний Герб України (ліворуч на тлі фрагмента прапора України), фрагмент прапора Європейського Союзу (праворуч); у центрі – схема зміни місця розташування університету в різні часові проміжки та написи: ВІДЕНЬ/1921/ПРАГА/1921/МЮНХЕН/1945; унизу на матовому тлі – лаврова гілка, під якою логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі медалі на дзеркальному тлі розміщено логотип університету (угорі); по центру – стилізоване зображення мосту як символу, що єднає різні сторони, народи, країни тощо; написи: 100/РОКІВ (під мостом), УКРАЇНСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (унизу півколом).
Джерело - Національний Банк України

Пам`ятна медаль `100 років Українському вільному університету`

Серія: Сувенірна продукція, Метал: нейзильбер, Тираж : , Введено в обіг: 15/09/2021

Пам’ятна медаль присвячена 100-річному ювілею українського університету, створеного за межами України українською інтелігенцією в еміграції, з українською мовою викладання.
На аверсі медалі на дзеркальному тлі розміщено: угорі – напис УКРАЇНА, під яким рік карбування – 2021; малий Державний Герб України (ліворуч на тлі фрагмента прапора України), фрагмент прапора Європейського Союзу (праворуч); у центрі – схема зміни місця розташування університету в різні часові проміжки та написи: ВІДЕНЬ/1921/ПРАГА/1921/МЮНХЕН/1945; унизу на матовому тлі – лаврова гілка, під якою логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
На реверсі медалі на дзеркальному тлі розміщено логотип університету (угорі); по центру – стилізоване зображення мосту як символу, що єднає різні сторони, народи, країни тощо; написи: 100/РОКІВ (під мостом), УКРАЇНСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (унизу півколом).

[email protected]